Brukervilkår for foreldre og foresatte

TINE Mat & Drikke (M&D) gir elever på ungdomsskolen tilgang til produkter som de kan hente ut fra automater på skolen.

Brukervilkår for foreldre og foresatte 

TINE Mat & Drikke (M&D) gir elever på ungdomsskolen tilgang til produkter som de kan hente ut fra automater på skolen. Sortimentet er til enhver tid oppdatert på tinematogdrikke.no. 

 

1. Innledning 

Uttak av produkter fra automat gjøres med en RFID-brikke (M&D-brikken), slik at det ikke er nødvendig å bruke kort eller kontanter. Tilgangen skjer ved at den foresatte kjøper et klippekort som fylles på M&D-brikken. Dette gjør du på www.tinematogdrikke.no. Brikken deles ut gratis på skolen til alle elever ved skolestart og blir i dette dokumentet omtalt som klippekort. 

 

Kjøp av klippekort og produkter fra TINE SA er regulert av nedenstående brukervilkår. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, som gir forbruker ufravikelige rettigheter. Brukervilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i nevnte rettigheter. 

 

Avtalen mellom TINE og kjøper består av opplysningene TINE gir om kjøpet i bestillingsløsningen på www.tinematogdrikke.no, eventuell direkte korrespondanse mellom partene samt disse brukervilkårene. 

 

I tilfeller hvor avtalen ikke direkte gir løsning på en problemstilling, må denne utfylles med relevante lovbestemmelser. 

 

TINE SA er selger. Kjøper er den person som foretar bestillingen, herunder elevens foresatte. Ettersom personer under 18 år har begrenset avtalekompetanse etter vergemålsloven, må kjøper være over 18 år. 

 

2. Klippekort 

Som kjøper kan du velge mellom ulike M&D klippekort med 10, 20 eller 30 klipp. 1 klipp = 1 valgfritt produkt. 

  

Prisene er fastsatt for ett skoleår om gangen, og prisene finner du på tinematogdrikke.no. 

Det er mulig å kjøpe en prøvepakke på 5 klipp for å teste om eleven liker produktene. Dette tilbudet er kun tilgjengelig èn gang for nye kunder. 

Eleven kan ta ut produkter hele skoledagen, 5 dager i uken. 

Kjøper vil varsles per e-post når det er 2 og 0 produkter igjen på klippekortet. 

Kjøper kan selv sette grense for hvor mange produkter det skal være mulig å ta ut i løpet av en dag (24 timer). Antallet settes automatisk fra TINE til 1 produkt per dag. 

Hver RFID-brikke har et unikt brikkenummer som må fylles inn ved opprettelse av kundeforhold. 

 

3. Gyldig e-post adresse som brukernavn 

For å bestille til en elev må en voksen over 18 år opprette en ny bruker ved hjelp av en gyldig epostadresse. 

Kjøper velger selv passord og aksepterer og forstår at man selv er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten for passordet som er anvendt for å bruke www.tinematogdrikke.no. Kjøper er utelukkende ansvarlig overfor www.tinematogdrikke.no for aktiviteter som skulle oppstå rundt sin konto. Hvis kjøper blir oppmerksom på urettmessig bruk av konto eller passord, må kjøper ta kontakt med TINE umiddelbart. 

Vi ønsker å gi deg best mulig opplevelse på tinematogdrikke.no og derfor har vi innimellom behov for å ta kontakt med deg på e-postadressen som er oppgitt for å:  

   

  • Sende informasjon om TINE Mat & Drikke som for eksempel endring av skolens sortiment, informasjon relatert til bestilling, levering og produkter. 

  • Påminnelser vedrørende betaling og bestilling. 

  • Spørre om du vil delta på spørreundersøkelse, som er helt frivillig. 

  • Informere om nyheter og andre aktiviteter vedr. ditt kundeforhold med TINE Mat & Drikke. 

 

For markedsføring via elektronisk post, kan du som kunde når som helst reservere deg mot dette. 

 

Når TINE har mottatt kjøpers bestilling av klippekort for kjøp av produkter i automat, skal TINE uten ugrunnet opphold sende en ordrebekreftelse til kjøperen per e-post. 

 

4. Pris og betaling 

4a. Pris 

Prisen per klippekort er oppgitt på www.tinematogdrikke.no og når kjøper bestiller. 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Prisen fastsettes av TINE før hvert skoleår og blir automatisk oppdatert i bestillingsløsningen. 

4b. Betaling kun med kredittkort 

Betaling skjer automatisk på registrert kredittkort når klippekortet har 0 klipp igjen og dersom kjøper ikke har stoppet automatisk fornyelse på tinematogdrikke.no. 

Betaling med kredittkort er gebyrfritt. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp komme til anvendelse. 

Forenklet kvittering sendes på e-post ved hvert månedlige trekk fra kjøpers konto. 

Betalingsløsningen er levert av PayEx. De er PCI-sertifisert av Visa og MasterCard. Mer informasjon finnes på deres hjemmeside: http://payex.no/om/kommunikasjon/sikkerhet.aspx 

4c. Brikke som betalingsmiddel på M&D automaten 

Brikken som blir delt ut eller tilsendt, fungerer som betaling på M&D automaten, og må behandles som et verdikort. 

Tap av brikke meldes på www.tinematogdrikke.no når du er innlogget. Der kan kjøper sperre abonnementet til ny brikke blir tilsendt. Ny brikke sendes fra TINE innen 1-4 virkedager. Ny brikke må bekostes av kjøper og koster kr. 95,- (inkludert administrasjonskostnader og porto). 

 

5. Produktene 

Elevene kan velge blant ulike typer produkter, og sortimentet vil variere ut fra hvilke tilbakemeldinger elever og foreldre gir oss. 

 

6. Feil på M&D automat, forsinkelse og mangel 

Dersom det er feil på M&D automaten vil TINE rette feilen så snart som mulig. 

Dersom M&D automaten ikke blir fylt opp som følge av forsinket levering grunnet trafikale eller tekniske omstendigheter eller force majeure begivenheter (streik, brann osv.) er ikke TINE pliktig til å erstatte varer. 

Dersom kjøper vil påberope seg mangel ved produktene ovenfor TINE må kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget gi TINE melding om dette. Fristen kan aldri være kortere enn to uker fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. 

 

7. Endringer 

TINE kan gjøre endringer i sortiment, bestillings- og leveringsvilkår, priser samt endringer ellers i denne Avtalen med 30 dagers varsel. Kjøper gis rett til å heve avtalen med mindre slike endringer er uvesentlige. 

 

8. Registrering og bruk av personopplysninger 

Kjøper gir med dette samtykke til at TINE SA kan innhente og lagre de personopplysninger om kjøper som er nødvendig for administrasjon og gjennomføring av denne avtalen. Dette omfatter kontaktopplysninger slik som navn, telefonnummer, e-postadresse og skole. 

TINE SA lagrer automatisk informasjon når kjøper besøker nettsidene våre, deriblant IP-adresse, aktivitet og datoen og klokkeslettet for forespørselen. Formålet med slik lagring og bruk er for å forhindre svindel eller misbruk. Denne informasjonen vil bli fjernet når kundeforholdet mellom kjøper og TINE SA opphører. TINE SA vil også bruke denne 
informasjon til å forbedre tjenesten. 

Kjøpers kredittkortinformasjon sendes direkte til PayEx via krypterte linjer, og blir ikke lagret på våre servere. 

Behandling av kjøpers personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven. 

Se for øvrig TINEs personvernerklæring på https://www.tinematogdrikke.no/ansvar-personvern-og-debatt-pa-tines-nettsteder

 

9. Kontakt 

TINE SA 
Bedriftsveien 7, 0950 Oslo 
Postboks 113 Kalbakken, 0902 Oslo 
Telefon: 23 288 334 
E-post: tinematogdrikke@tine.no 
Org.nr: NO 947 942 638 MVA 

 

Oslo, august 2023