Brukervilkår for foreldre og foresatte

TINE Mat & Drikke (M&D) gir elever på ungdomsskolen tilgang til produkter som de kan hente ut fra automater på skolen.

1. Innledning

Dette gjøres lett ved en funksjonell brikke slik at det ikke er nødvendig å bruke penger. Tilgangen skjer ved at den foresatte oppretter et abonnement eller kjøper et klippekort for sin ungdom på www.tinematogdrikke.no.

Kjøp av M&D produkter fra TINE SA er regulert av nedenstående brukervilkår. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, som gir forbruker ufravikelige rettigheter. Brukervilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i nevnte rettigheter.

Avtalen mellom TINE og kjøper består av opplysningene TINE gir om kjøpet i bestillingsløsningen på www.tinematogdrikke.no, eventuell direkte korrespondanse mellom
partene samt disse brukervilkårene.

I tilfeller hvor avtalen ikke direkte gir løsning på en problemstilling, må denne utfylles med relevante lovbestemmelser.

TINE SA er selger. Kjøper er den person som foretar bestillingen. Ettersom personer under 18 år har begrenset avtalekompetanse etter vergemålsloven, må kjøper være over 18 år.

2. Abonnementet

Abonnementet er løpende og gjelder fra den dagen kjøper bestiller abonnementet og til avtalen sies opp. Oppsigelsestiden er på 1 (én) måned. Det er viktig at abonnementet sies opp før eleven går ut av ungdomsskolen. Abonnement som har vært inaktive i 3 måneder vil automatisk stoppes av TINE og foresatte (bestiller) gis beskjed. 

Velg mellom abonnement på 1 eller 2 produkter per dag. 

1 produkt/dag, 299,- pr mnd (kr. 14,75,- pr produkt) 

2 produkter/dag, 499,- pr mnd (kr. 12,47,- pr produkt)

Abonnementsprisen er den prisen som gjelder for en hel måned uten noen hellig- eller fridager. Trekket hver måned beregnes ut fra fylkets skolerute.

Dersom en elev er syk eller ikke tilstede kan man melde fravær. Dette gjøres i etterkant på "Min side" og blir godkjent så fremt vi kan se at abonnementet ikke er benyttet i perioden det bes om fravær for. Fravær fra første dag registreres på "Min side", og innebærer at et abonnement forlenges med tilsvarende antall dager.

Kjøper har ikke angrerett etter angrerettsloven fordi melk må anses som en vare som forringes raskt fysisk, jf. angrerettsloven § 12.

3. Klippekort

Velg mellom klippekort med 20 eller 30 klipp. 1 klipp= 1 valgfritt produkt. 

20 klipp, kr. 319 (kr. 15,95,- pr produkt)

30 klipp, kr. 435 (kr. 14,50,- pr produkt) 

Ubrukte klippekort refunderes ikke og produkter som ikke er tatt ut innen eleven slutter på
skolen der klippekortet er tilknyttet bortfaller.

Eleven kan ta ut produkter hele skoledagen alle 5 dager i uken.

Kjøper vil varsles per e-post når det er 5 og 0 produkter igjen på brikken.

Kjøper kan selv sette grense for hvor mange produkter det skal være mulig å ta ut i løpet av en dag (24 timer). Antallet settes automatisk til 1 produkt per dag.

4. Gyldig e-post adresse som brukernavn

For å melde på en elev må kjøper opprette en ny bruker ved hjelp av en gyldig e‑postadresse. En e-post konto kan for eksempel opprettes på mail.google.com, hotmail.com eller tilsvarende.

Kjøper velger selv passord og aksepterer og forstår at kjøper er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten for passordet som er anvendt for å bruke www.tinematogdrikke.no. Kjøper er utelukkende ansvarlig overfor www.tinematogdrikke.no for aktiviteter som skulle oppstå rundt sin konto. Hvis kjøper blir oppmerksom på urettmessig bruk av sin konto eller passord, må kjøper ta kontakt med TINE umiddelbart.

E-postadressen som oppgis vil bli benyttet til:

- å sende nødvendig informasjon fra TINE SA (ikke reklame)

- å sende spørreundersøkelser med formål om å forbedre konsept, nettsider, produkter og andre tjenester tilknyttet www.tinematogdrikke.no

Når TINE har mottatt kjøpers bestilling, skal TINE uten ugrunnet opphold sende en ordrebekreftelse til kjøperen per e-post.

5. Pris og betaling

5a. Pris

Prisen per abonnement er oppgitt på www.tinematogdrikke.no og når kjøper bestiller.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Prisen på abonnementet fastsettes av TINE før hvert skoleår og blir automatisk oppdatert i bestillingsløsningen.

5b. Betaling kun med kredittkort

Betaling skjer forskuddsvis for 30 dager ved at det fastsatte beløpet blir trukket på kjøpers kredittkort.

Betaling med kredittkort er gebyrfritt. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp komme til anvendelse.

Forenklet kvittering sendes på e-post ved hvert månedlige trekk fra kjøpers konto.

Betalingsløsningen er levert av PayEx. De er PCI-sertifisert av Visa og MasterCard. Mer informasjon finnes på deres hjemmeside:http://payex.no/om/kommunikasjon/sikkerhet.aspx

5c. Brikke som betalingsmiddel på M&D automaten

Brikken som blir delt ut eller tilsendt, fungerer som betaling på M&D automaten, og må behandles som et verdikort.

Tap av brikke meldes på www.tinematogdrikke.no på ”Min side” hvor kjøper automatisk sperrer abonnementet til ny brikke blir tilsendt. Ny brikke sendes fra TINE innen 1-4 virkedager. Ny brikke må bekostes av kjøper og koster kr. 95,- (inkludert administrasjonskostnader og porto).

6. Produktene

Elevene kan velge blant ulike typer produkter, og sortimentet vil variere ut fra hvilke tilbakemeldinger elever og foreldre gir oss. TINE er opptatt av at produktene skal bidra til å gjøre elevene opplagte og gi næring i løpet av skoledagen, det vil derfor ikke være produkter med mye sukker og fett i sortimentet.

7. Feil på M&D automat, forsinkelse og mangel

Dersom det er feil på M&D automaten vil TINE rette feilen så snart som mulig. Ved feil på M&D automaten vil ubrukte uttak av produkter overføres til neste måned.

Dersom M&D automaten ikke blir fylt opp som følge av forsinket levering grunnet trafikale eller tekniske omstendigheter eller force majeure begivenheter (streik, brann osv.) er ikke TINE pliktig til å erstatte varer eller til å overføre ubrukte uttak til neste måneds abonnement.

Ovennevnte bestemmelser innebærer ingen begrensning i kjøpers rettigheter ved forsinkelse etter forbrukerkjøpsloven kapittel 5. Krav på bakgrunn av forsinkelse må kjøper rette til TINE innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom kjøper vil påberope seg mangel ved produktene ovenfor TINE må kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget gi TINE melding om dette. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget.

8. Immaterielle rettigheter

Samtlige immaterielle rettigheter herunder opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett og alle øvrige rettigheter til websiden tilhører TINE SA. Materiale tilgjengelig på denne webside kan nedlastes til ikke-kommersielt og personlig bruk forutsatt at samtlige ovennevnte rettigheter respekteres. Innholdet på denne webside, herunder tekst og bilder, må ikke på noen måte anvendes, herunder kopieres, opplastes, overføres eller distribueres, til offentlig eller kommersielt bruk uten forutgående skriftlig samtykke fra TINE SA.

9. Registrering og bruk av personopplysninger

Kjøper gir med dette samtykke til at TINE SA kan innhente og lagre de personopplysninger om kjøper som er nødvendig for administrasjon og gjennomføring av denne avtalen. Dette omfatter kontaktopplysninger slik som navn, telefonnummer, e-postadresse og skole.

TINE SA lagrer automatisk informasjon når kjøper besøker nettsidene våre, deriblant IP-adresse, aktivitet og datoen og klokkeslettet for forespørselen. Formålet med slik lagring og bruk er for å forhindre svindel eller misbruk. Denne informasjonen vil bli fjernet når kundeforholdet mellom kjøper og TINE SA opphører. TINE SA vil også bruke denne
informasjon til å forbedre tjenesten.

Kjøpers kredittkortinformasjon sendes direkte til PayEx via krypterte linjer, og blir ikke lagret på våre servere.

Behandling av kjøpers personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven.

10. Kontakt

TINE SA
Lakkegata 23
Postboks 25, 0051 OSLO
Telefon: 513 71 510 (hverdager mellom kl. 08.00-15.00)
E-post: tinematogdrikke@tine.no
Org.nr: NO 947 942 638 MVA

Oslo, november 2020