Her publiseres aktuell informasjonen om M&D i forbindelse med koronasituasjonen. 


16.12.21

I forbindelse med nye koronarestriksjoner og gult nivå på samtlige grunnskoler, har vi iverksatt tiltak og har løpende dialog med skoler. I kommuner som har valgt å innføre hjemmeundervisning eller tidlig juleferie, har vi startet å tømme M&D-automatene, og holder dialog med skolene om når det er hensiktsmessig å fylle de etter juleferien. Enkelte skoler har ønsket å stenge M&D-automatene for å unngå trengsel ved automatene. Foresatte ved disse skolene har blitt informert via e-post, og blir varslet når skolen vil gjenåpne.

Klippekort fra M&D har ingen utløpsdato, og kan fint brukes når elevene får tilgang til automatene igjen.

Smittevern

Vi tar smittevern på alvor og er opptatt av at M&D skal være en trygg og hygienisk tjeneste. I forbindelse med Covid-19 har vi iverksatt en rekke smittevernstiltak for å sikre trygg bruk.

Ved alle M&D-automater har vi installert hånddesinfiserende middel og skilting som oppfordrer til bruk av dette både før og etter man har handlet. Vi har også synlig informasjon og oppmerking på gulv om trygg avstand i køen. 

Vi er opptatt av å til enhver tid følge myndighetenes anbefalinger og krav til smittevern, og vi vil raskt iverksette tiltak dersom det kommer nye anbefalinger i fremtiden. 

Se her for mer informasjon om TINEs tiltak i forbindelse med utbruddet av Covid-19.