Her publiseres aktuell informasjonen om M&D i forbindelse med koronasituasjonen. 


17.08.21

M&D åpner på samtlige skoler som har godkjent påfylling og gjenåpning av automatene. Noen skoler har, til tross for smittevernstiltak og grønt nivå, valgt å utsette gjenåpningen. Vi er i tett dialog med skolene det gjelder, og jobber for at elevene skal ha tilgang til M&D så snart som mulig. Har du barn på en skole som har stengt M&D-automatene og har spørsmål rundt med dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med skolen. 


Smittevern

Vi tar smittevern på alvor og er opptatt av at M&D skal være en trygg og hygienisk tjeneste. I forbindelse med Covid-19 har vi iverksatt en rekke smittevernstiltak for å sikre trygg bruk.

Ved alle M&D-automater har vi installert hånddesinfiserende middel og skilting som oppfordrer til bruk av dette både før og etter man har handlet. Vi har også synlig informasjon og oppmerking på gulv om trygg avstand i køen. 

Vi er opptatt av å til enhver tid følge myndighetenes anbefalinger og krav til smittevern, og vi vil raskt iverksette tiltak dersom det kommer nye anbefalinger i fremtiden. 

Se her for mer informasjon om TINEs tiltak i forbindelse med utbruddet av Covid-19.