Produktene

M&D består i dag av fem forfriskende varianter drikkeprodukter. Tre av produktene er meieribaserte og kan inngå som 1 av 3 anbefalte, daglige porsjoner meieri. I tillegg tilbyr vi to varianter basert på frukt, bær og grønnsaker, som kan inngå som 1 av 5 porsjoner frukt og grønt, anbefalt av Helsedirektoratet.